Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Detaily

Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě maligních nádorů štítné žlázy

>