Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Detaily

Dvě nové monografie edice Medicína hlavy a krku

Historie ORL – 100 let

Přednáška: Historie ORL v obrazech – I. Kalivoda

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
celostátní učebnice

Přednášky: „Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě …“
prezentováno formou kazuistických sdělení

  1. 220217_Program_ seminar - zpravodaj
  2. 220217_Program_ seminar - zpravodaj
>