Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Detaily

„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě
nedoslýchavosti od …“

>