Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Detaily

„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě nádorů nosní dutiny a paranazálních dutin od …“

>