Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu a Celostátní foniatrický seminář

Detaily

„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a péči o nedoslýchavé dítě z pohledu …“

>