Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu a Celostátní foniatrický seminář

Detaily

„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a péči o nedoslýchavé dítě z pohledu …“

Pro přidělení kreditů ČLK se prosím registrujte se na https://forms.gle/w3Yz4mGnuemQmamY8
Pozvánka

>