Poruchy komunikace – Modul I

Poruchy komunikace – Modul I

Detaily

Arteterapie při léčbě poruch hlasu a řeči
Psychoterapeutické postupy v běžné ambulantní praxi

>