ORL akademie

ORL akademie

Detaily

S politováním Vás musíme informovat, že ORL akademie 2020 vzhledem k ak­tu­ální pandemii COVID-19 (riziko pře­no­su infekce, ak­tu­ální i před­po­klá­da­né restrikce v organizaci hromadných akcí, aktuální zákazy služebních cest řediteli a děkany jed­not­li­vých nemocnic a fakult) je odložena na 1.–2. 10. 2021.

Pro více informací prosím sledujte stránky https://www.orlakademie.cz/

  • Chirurgie nedoslýchavosti
  • Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest
  • Poruchy spánku v ORL
  • Onemocnění slinných žláz
>