Mezioborového minisympozia k 180. výročí narození prof. Eduarda Alberta – ZRUŠENO

Detaily

Mezioborového minisympozia bylo zrušeno vzhledem k epidemické situaci stran COVID-19.

Všem zaregistrovaným budou plánované přednášky zaslány elektronické formě.

Místo konání : Kongresové centrum ÚVN – Aula (pavilon CH2)

Téma : Endokrinochirurgie hlavy a krku

13:00  registrace  účastníků

13:25 zahájení prof Astl

Vyzvané přednášky (předpokládaná délka 15 min a diskuse)

13:30   1/ Prof. Jan Plzák – Deeskalace chirurgické léčby dobře diferencovaných karcinomů štítné žlázy

14:00   2/  MUDr. Jiří Hložek – Neuromonitoring n. recurrens  v chirurgii štítné žlázy 

14:30   3/ Prof. Jaromír Astl – Chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek  morbidita a mortalita

15:00   4/ Prof. David Netuka – Chirurgie nádorů hypofýzy

15:30   5/ MUDr. Martin Májovský  – Chirurgie epifýzy

16:00   6/ Prof. Tomáš Zelinka – Paragangliomy diagnostika a léčba

16:30   7/ Doc. Martin Chovanec – Chemodektom a jeho léčba

Přihlašování na akci: orl@uvn.cz

Účastnický poplatek: 200 Kč bude vybíráno na místě

>