III. Demonstrační kurz chirurgie středního ucha

Detaily

Chirurgie středního ucha

  • Tymanoplastiky
  • Myringoplastiky
  • Stapedoplastiky
  • Sanační a rekonstruční chirurgie středouší
  • Indikace a výsledky operací
  • Zobrazovací vyšetření v otologii a jeho význam pro plánování operací
  • Rinologické aspekty

Kurz chirurgie středouší přednášky a live surgery přenos do konferenční místnosti, případně po webu

Lektoři a operatéři – Kaňa, Klačanský, Otruba, případně Šlapák, ev. Valvoda

Počet účastníků – max. 20, poplatek 1500 Kč

Cílová skupina – začínající otologičtí operatéři, amb. ORL specialisté

>