II. Demonstrační kurz chirurgie středního ucha

Detaily

Chirurgie středního ucha – Tymanoplastiky, Myringoplastiky, Stapedoplastiky, Sanační a rekonstruční chirurgie středouší, Indikace a výsledky operací

>