Hlasové poruchy z přetížení – základy rehabilitace

Detaily

Praktický nácvikový kurz vedený MUDr. Martinem Kučerou. Senzomotorika, postura, pohyb, dýchání, rezonance.

>