Foniatrický seminář – Diagnostika, terapie a rehabilitace hlasových poruch

Detaily

Diagnostika, terapie a rehabilitace hlasových poruch

>