Foniatrický seminář

Foniatrický seminář

Detaily

Psychoakustika (u sluchových vjemů a hlasových projevů)
Funkce sestupných sluch. drah

>