„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě karcinomů hrtanu T3-4 od …“

„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě karcinomů hrtanu T3-4 od …“

Detaily

Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

>