Celostátní foniatrický seminář !ZRUŠENO!

Celostátní foniatrický seminář !ZRUŠENO!

Detaily

XXXV. World Congress of Audiology
přehled informací (O. Dlouhá)

Poruchy hlasu – zajímavé kazuistiky
(L. Černý)

>