Audiologický seminář

Detaily

16:00 doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. a Dr. Ing. Jan Vokřál,
Test větné srozumitelnosti v hovorovém šumu.
17:00 Ing. Václav Vencovský, PhD.,
Otoakustické emise – co o nich dnes víme?

>