9. Česko-Slovenský  kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. Kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

9. Česko-Slovenský  kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. Kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Detaily

nádory hlavy a krku, otologie, varia

  1. ORL kongres 2022
  2. ORL kongres 2022
>