82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP k 100. výročí jejího vzniku (1921-2021)

82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP k 100. výročí jejího vzniku (1921-2021)

Detaily

Téma kongresu: spánková medicína, rinologie

>