8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

Detaily
>