44. kongres Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF) – jarní kongres SAOF se odkládá.

Detaily

Téma: Náhlá senzorineurální nedoslýchavost

>