3xO Olomoucké otorinolaryngologické odpoledne

Detaily

AUDIOLOGIE

Fyziologie a patofyziologie sluchu | R. Havlík
Současné možnosti korekce nedoslýchavosti | R. Havlík
Sluchové přístroje pro kostní vedení | J. Heřman
Raná péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením | A. Kučerová

>