Detaily

1) Neobvyklé případy nádorů dýchacích cest
2) Ušní šelesty, poruchy sluchu, jak postupovat
3) Akutní stavy
4) Měl a má RAPPL vliv na mezioborovou spolupráci??? – osobní zkušenosti

>