19. setkání Severoněmecké společnosti otorinolaryngologie a cervikofaciální chirurgie

19. setkání Severoněmecké společnosti otorinolaryngologie a cervikofaciální chirurgie

Detaily

Profesor Carsten Bödecker, přednosta ORL kliniky ve Stralsundu, zve české ORL kolegyně a kolegy k účasti na 19. kongresu Severoněmecké společnosti otorinolaryngologie a cervikofaciální chirurgie, který se koná ve dnech 3. – 4. května 2019 ve městě Stralsund. Účastníci z České republiky mají zvýhodněné podmínky registrace, podobně jako členové této severoněmecké odborné společnosti.
Jednacím jazykem je němčina.

  1. Pozvánka - němčina
  2. Pozvánka - čeština
>