17. konference dětské pneumologie

Detaily

Multidisciplinární péče o nemocné s chronickými respiračními nemocemi a přechod těchto nemocných do péče o dospělé.

>