11. mezioborové sympozium

Detaily

Komplexní vyšetření ucha – otoskopie a vyšetření sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře.

>