Zpráva z odborné stáže z Kliniky ORL Univerzitní nemocnice Regensburg

Zpráva z odborné stáže z Kliniky ORL Univerzitní nemocnice Regensburg

V týdnu od 5. 7. 2021 do 9. 7. 2021 jsem se zúčastnil odborné stáže na Klinice ORL Univerzitní nemocnice Regensburg v Německu (Universitätsklinkum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde) podpořenou cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP. Klinika ORL v Regensburgu vedena profesorem Christopherem Bohrem provádí celé spektrum diagnostických i terapeutických výkonů v oboru a jako univerzitní klinika se věnuje taky vědecké činnosti a výzkumu. Na této klinice se pořádají pravidelně specializační kurzy, odborné workshopy i kongresy.

            V průběhu mého týdenního pobytu na klinice jsem měl možnost účastnit se operačního programu jako pozorovatel i asistent pod vedením profesora Thomasa Kühnela (uzávěr perforace nosního septa, revizní endonazální operace meningoencefalokély s plastikou dura mater, endonazální endoskopická resekce invertovaného papilomu, DRAF III operace pro recidivující frontální sinusitidu, pansinus operace pro nosní polypózu, resekce karcinomu hrany jazyka s rekonstrukcí Čínským lalokem, rekonstrukce dolního víčka technikou „fatgrafting“, transsfenoidální biopsie z tumoru skalní kosti, resekce karcinomu dolního rtu s plastikou pomocí „staircase“ laloku).  Kromě operačního programu jsem jeden den strávil v odborné poradně profesora Kühnela, která byla zaměřena především na problematiku frontální  baze lební, rhinologii a onkologii hlavy a krku.

            Tato týdenní stáž mi pomohla rozšířit si své znalosti v oboru a odpozorovat určité odlišnosti, které jsem mohl zkonfrontovat se zkušenostmi z domácího pracoviště. V neposledním řade navázat nové kontakty s kolegy ze zahraničí a dozvědět se o specifikách postgraduálního vzdělávání lékařů v Německu.

MUDr. Tomáš Kuderjavý
ORL oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

Další aktuality
přejít na archiv aktualit