Veřejná sbírka na podporu projektu vyšetření čichu u pacientů COVID-19

Veřejná sbírka na podporu projektu vyšetření čichu u pacientů COVID-19

Porucha čichu je jedním ze základních příznaků onemocnění COVID-19. Jedinou dostupnou metodou k vyšetření čichu je v České republice vyvinutý Test parfémovaných textů, který poskytujeme postiženým k distančnímu vyšetření (žádost prostřednictvím webové stránky www.cich.info, zaslání testu pacientovi poštou a následně telemetrické zhodnocení – není hrazeno ze zdravotního pojištění).
Vzhledem k vysokým počtům pacientů není možno tento servis udržet bez adekvátního finančního zajištění.

Proto byla vyhlášena Veřejná sbírka na podporu projektu vyšetření čichu u pacientů COVID-19. Finance budou sloužit k nákupu testů na vyšetření čichu (Test parfémovaných fixů vyvinutý v České republice), distribuci testů a zpracování výsledků z vyšetření.
Web: www.cich.info/verejna-sbirka-na-podporu-projektu .

Číslo transparentního účtu
2201875136 / 2010 

Výše finanční podpory je individuální. Děkujeme za podporu.

Za Českou společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

předseda – Prof. MUDr. Jan Plzák, PhD.
hlavní koordinátor projektu – MUDr. Jan Vodička, PhD.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit