TEMPORAL BONE COURSE PRAGUE 2018

TEMPORAL BONE COURSE PRAGUE 2018

TEMPORAL BONE COURSE PRAGUE 2018

 

Ve dnech 22. až 25. ledna 2018 se na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uskutečnil TEMPORAL BONE COURSE PRAGUE 2018. Pozvání přijali dva zahraniční hosti, prof. Samuel H. Selesnick z Weil Cornell Medical Scholl z  New Yorku a prof. Miklós Tóth z Hamburgu.

Program kurzu byl oproti minulým rokům pozměněn, dopolední teoretické přednášky byly doplněny disekční částí probíhající každé odpoledne. Účastníci tak měli dostatek času na zvládnutí praktické anatomie spánkové kosti, od základních kroků až po labyrintektomii či middle fossa přístup k vnitřnímu zvukovodu. Z pořádajícího pracoviště přednášeli prim. Jan Kluh, as. Zdeněk Čada, as. Zdeněk Fík, as. Zuzana Balatková, as. Jaroslav Sýba a doc. Jan Bouček. Dalšími ze zvaných hostů byli as. Jiří Lisý z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol a doc. Martin Chovanec, přednosta Otolaryngologické kliniky 3.LF UK, FN Královské Vinohrady.

Poslední dopoledne kurzu bylo věnováno otoneurologii, odpoledne pak nácviku implantace Baha a zavádění elektrod kochleárního implantátu na modelu.
Na kurz se přihlásilo 9 aktivních účastníků, z České republiky, Slovenské republiky, Německa, ale i Taiwanu.
Temporal Bone Course Prague 2018 byl účastníky hodnocen pozitivně, jak z hlediska odborného, tak i společenského.

V termínu 21. – 24. ledna 2019 se těšíme na shledání na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM v rámci dalšího ročníku. Informace můžete nalézt na: http://orl.lf1.cuni.cz/temporal-bone-course-prague-2019.

 

Za organizátory:

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit