Kutvirtova cena 2014 – podmínky soutěže

Kutvirtova cena 2014 – podmínky soutěže

Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP o nejlepší publikaci

Kategorie

  • do 35 let (v době publikování práce)
  • nad 35 let

Publikace, které je možné přihlásit

  • monografie publikované v r. 2014
  • původní práce publikované v domácích i zahraničních časopisech v r. 2014

Podmínky pro přihlášení do soutěže

  • pouze řádně platící členové ČSORLCHHK ČLS JEP
  • přihlásit práci může každý člen společnosti či jiná fyzická či právnická osoba
  • navrhovatelé zašlou přihlášené práce v elektronické verzi (PDF) na adresu vědeckého sekretáře ČSORLCHHK (viz níže) s průvodními informacemi, do jaké kategorie je práce přihlášena, u časopisů i s uvedením IF

Termín podání přihlášek (uzávěrka)

  • 30. duben 2015 (rozhodující je razítko pošty resp. datum odeslání, práce doručené po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny)

Vyhlášení cen

  • 55. Otologický den České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP v Praze – 3.12.2015  
  • první autoři přihlášených prací se stanou laureáty ceny, práce budou zveřejněny na stránkách společnosti a v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ORL klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
Tř. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
pavel.kominek@fno.cz

Další aktuality
přejít na archiv aktualit