Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií včetně FEES

Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií včetně FEES

Na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole proběhl dne 28.11.2019 IPVZ kurz věnovaný poruchám polykání se zaměřením na základy v tomto oboru a s velkým důrazem na praxi. Jednalo se již o 4. ročník. Lektory byli členové multidisciplinárního dysfagiologického týmu FN v Motole: MUDr. Lucie Dostálová z pořádající kliniky, MUDr. Lenka Mrázková, Mgr. Markéta Hrušková z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole a prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA ze Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Kurz absolvovalo 7 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Teoretické přednášky byly zaměřené na pochopení základů dysfagiologické problematiky a na možnostech rehabilitace demonstrované v kazuistikách. Dále byly vysvětleny současné možnostmi protetiky v dysfagiologii. Účastníci kurzu měli možnost vidět průběh videofluoroskopie přímo na radiodiagnostickém pracovišti FN Motol. Následně se též účastnili běžného provozu ambulance pro poruchy polykání, kde byla prováděna flexibilní endoskopická vyšetření polykání – FEES. Při nich byly prezentovány zajímavé kazuistické případy. Účastníci byli seznámeni i s přístrojovým vybavením dysfagiologické ambulance a možnostmi jeho využití. Děkujeme všem účastníkům za účast a zajímavé připomínky. Na závěr účastníci obdrželi certifikát účasti.

Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole
MUDr. Lucie Dostálová