Kurz traumatologie obličejového skeletu

Kurz traumatologie obličejového skeletu

Ve dnech 15.-16. října 2015 proběhl v areálu Oblastní nemocnice Jičín a.s. kurz traumatologie obličejového skeletu. Byl organizován Oddělením otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku Oblastní nemocnice Jičín a.s. společně s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice a. s. a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Kurz byl z kapacitních důvodů omezen na třicet účastníků, kteří přijeli z celé republiky. V rámci kurzu zaznělo 18 odborných přednášek. Teoretická problematika byla pojata mezioborově. Přednášeli specialisté všech souvisejících oborů: anatomie, rentgenologie, anesteziologie, neurologie, neurochirurgie, stomatologie, oftalmologie. Přizváni byli i specialisté technických oborů (umělé náhrady skeletu, možnosti využití navigačních systémů). Praktická část proběhla na třech pracovištích – na fantomech lebky si mohli účastníci vyzkoušet různé techniky aplikace šroubovaných dlah a na zvířecích kostech fixaci umělých zlomenin, třetím pracovištěm byl fantom s navigačními systémy, kde účastníci konfrontovali vlastní orientaci s objektivní realitou.

První den kurzu zároveň proběhl výjezdní krajský královéhradecký seminář ČSORLCHHK, který byl tematicky zaměřen na blízkou problematiku – úrazy ucha. Zaznělo 6 odborných přednášek.

K posílení přátelských vztahů přispělo i neformální setkání účastníků kurzu v hotelu Paříž.

Kurz byl organizován s podporou firem: Ewopharma, Medial, Medtronic, Mylan EPD, Radix, Rhinohorn, Saegeling Medizintechnik, Surgipa, West Medical, Zeiss. Poděkování též všem přednášejícím a organizátorům (lékařům, sestřičkám a celému ORL oddělení nemocnice v Jičíně).

Příští kurz bude organizován v případě pozitivních ohlasů a trvajícím zájmu lékařů.

V Jičíně 19.10.2015

MUDr. Martin Kracík

Další aktuality
přejít na archiv aktualit