Kurz středoušní chirurgie v Německu

Kurz středoušní chirurgie v Německu

Ve dnech 24. – 26. 2. 2014 se na univerzitní ORL klinice ve Würzburgu (Německo) konal 26. ročník prestižního mezinárodního kurzu středoušní chirurgie pod záštitou přednosty kliniky prof. Hagena. O klinice a její bohaté historii spojené zejména s kofochirurgií jsme psali podrobněji již dříve: http://www.otolaryngologie.cz/novinky/studijni-pobyt-na-orl-klinice-ve-wurzburgu-70 . Z nejznámějších osobností jmenujme např. bývalé přednosty prof. Wullsteina a prof. Helmse. Hlavním organizátorem kurzu byl jako již tradičně doc. Mlynski – vedoucí lékař Comprehensive Hearing Center Würzburg. Díky dobrým vztahům našich klinik jsem měl možnost se tohoto kurzu zúčastnit.

Kurzu se účastnili lékaři z mnoha zemí. Skládal se z teoretické a praktické části. Mezi přednášejícími byli mimo jiné profesoři z Halle, Tübingenu, Bochumy, Londýna a Würzburgu. K přednášejícím patřil také čestný host kurzu prof. Helms. V teoretické části byly probírány jednotlivé středoušní operace, základní principy, možné komplikace a výsledky jednotlivých pracovišť.

V případě operací je zde například k myringoplastice u menších nekomplikovaných perforací obecně využíván perichondrální štěp, který je většinou odebírán z oblasti tragu (chrupavku je ponechána intaktní), u větších perforací nebo při nutnosti vyztužit danou oblast pak ztenčený chondroperichondrální štěp („island“ technique). Při operaci je preferován transmeatální přístup a je dodržována zásada, že ve středouší nesmí zůstat žádný cizí materiál (gelaspon, silikon,…), aby se předešlo jizvení. Štěp i endaurální řez jsou na závěr kryty silikonem a pacient je od 2. dne po operaci poučen o provádění Valsalvova manévru (aby se zabránilo medializaci štěpu).

Stapedoplastika je prováděná studenými metodami v celkové anestézii a stapedotomie je většinou provedena větší než je průměr zaváděné protézky. Oválné okénko je následně kryto tukovou tkání. Standardně není během operace používána vrtačka. Při operacích cholesteatomu je preferovaná „inside-out“ procedura (dle Stackeho), při které je sledována perimatrix cholesteatomu ze zvukovodu směrem mediálně.

Byly prezentovány výsledky několika pracovišť, na kterých bylo implantováno již více než 250 aktivních středoušních implantátů, které nejsou v ČR zatím k dispozici a v Německu jsou v určitých indikacích považovány za standard. Stejně jako například kochleární implantace u jednostranné hluchoty a oboustranná kochleární implantace u oboustranné hluchoty. Převážně je využíváno okrouhlé okénko před kochleostomií. Podstatně častěji je také prováděna drenáž endolymfatického vaku při těžším průběhu Meniérovy choroby nereagující na konzervativní terapii, mnohdy je drenáži dávaná přednost před středoušní aplikací gentamicinu.

Hlavním doporučením prof. Helmse bylo, že jakýkoliv začínající ušní chirurg by se nejprve měl naučit techniku svého učitele, provést ji 100x a až teprve poté zkoušet techniky jiné.

V oblasti Würzburgu je prováděn screeningu sluchu. Nikoliv však prostřednictvím evokovaných otoakustických emisí, ale pomocí ABR (BERAphone), které odhalí i patologii sluchového nervu.

V průběhu kurzu byl kladen důraz především na názornost a praktičnost – více než polovinu času probíhaly komentované 3D HD přenosy ze dvou operačních sálů, které byly prokládány krátkými přednáškami týkajících se zrovna viděné problematiky. Součástí kurzu byly v případě zájmu až 2 disekce temporální kosti, při kterých si bylo možné pod odborným dohledem vyzkoušet všechny typy operací, od myringoplastiky a antrotomie až např. po kochleární implantaci. Vybavení laboratoří bylo nástrojově i přístrojově téměř shodné s operačním sálem.

Letošní ročník kurzu byl spojen s tzv. Wullsteinovo sympózium. Setkání předních ORL lékařů z celého světa za účelem prodiskutování předem danýchtémat, toto byl již jeho 11. ročník (1. ročník se uskutečnil v roce 1992). Většinou se zabývá problematikou sluchu a ani letošní ročník nebyl výjimkou – nosným tématem byly otázky spojené s kochleárními implantacemi. Své názory prezentovali přední lékaři z celého světa – Japonsko, Turecko, USA, Kanada, Německo, Velká Británie.

Kurz byl jak po organizační tak po obsahové stránce výborný a pro všechny účastníky (zkušenější i méně zkušené) velmi přínosný. Jsem velmi rád, že jsem se jej mohl zúčastnit.

MUDr. Martin Formánek
ORL klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
tel.: +420 59 737 5812
martin.formanek@fno.cz