Kurz – Chirurgie štítné žlázy

Kurz – Chirurgie štítné žlázy

V květnu 2019 pořádala Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pravidelný teoretický kurz věnovaný problematice chirurgie štítné žlázy. Kurzu se účastnili nejen ORL specialisté, ale i lékaři z ostatních oborů- endokrinologie a chirurgie. Právě přítomnost lékařů z různých oborů je velmi zajímavá a přínosná, neboť poskytuje pohled na stejnou problematiku z různých úhlů. Diskutována byla především strategie chirurgické léčby pacientů s onkologickou problematikou a dále problematika právních vztahů.

Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený kurz a těšíme se při dalším setkání.   

Za kolektiv lékařů věnujících se chirurgii štítné žlázy.

As. MUDr. Petr Laštůvka

 

Další aktuality
přejít na archiv aktualit