IPVZ kurzy jaro a podzim 2015 novinky

IPVZ kurzy jaro a podzim 2015 novinky

Vážené kolegyně, vážení
kolegové,

 

dovolujeme si Vás informovat
o možnosti přihlášení  na vzdělávací akce
IPVZ, které jsou v tomto roce finančně podpořeny z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tzn. že
účastníci nebudou hradit poplatek za
kurz
. Podpora se bude vztahovat na zájemce
z řad lékařů
, kteří mají většinový pracovní
úvazek
(výkon zdravotnického povolání) mimo
území hl. m. Prahy
a nejsou rezidenty v rámci dotačního programu rezidenční
místa.

V rámci Katedry otorinolaryngologie IPVZ se podpora týká v jarním termínu

následujících kurzů:

 

Současné trendy onkologie hlavy a krku

Termín:  15.4.2015 – 16.4.2015

 

přihlášení pro mimopražské účastníky:

http://www.ipvz.cz/akce/44874-ter-Kurz-Soucasne-trendy-onkologie-hlavy-a-krku-PROJEKT.aspx?cislokatedry=2190

 

přihlášení pro
pražské účastníky:

http://www.ipvz.cz/akce/44652-ter-Kurz-Soucasne-trendy-onkologie-hlavy-a-krku.aspx?cislokatedry=2190

 

 

Současné trendy chirurgie štítné žlázy

Termín: 11.5.2015

 

přihlášení pro
mimopražské účastníky:

http://www.ipvz.cz/akce/44875-ter-Kurz-Soucasne-trendy-chirurgie-stitne-zlazy-PROJEKT.aspx?cislokatedry=2190

 

přihlášení pro
pražské účastníky:

http://www.ipvz.cz/akce/44654-ter-Kurz-Soucasne-trendy-chirurgie-stitne-zlazy.aspx?cislokatedry=2190

 

 

 

 

Na kurzy plánované
v podzimních termínech  bude možnost
se přihlásit od 1.6. 2015.

Jedná se o kurzy:

Současné trendy v otochirurgii

Termín: 16. – 17. 9. 2015

 

Septoplastika-současné trendy

Termín: 24. 9. 2015

 

Současné trendy v diagnostice a léčbě
obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Termín 16.10. 2015

 

Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny
ústní, hltanu a hrtanu

-moderní trendy

Termín 29. – 30. 10. 2015

 

 

 

Prof. MUDr. Jan Betka,
DrSc., FCMA

Katedra otorinolaryngologie
IPVZ

Klinika otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku

1. lékařská fakulta UK v
Praze, FN v Motole