1. Cíle práce sekce 

 • zavést jednotné diagnostické a terapeutické postupy v léčbě salivárních nádorů (s využitím již dříve vypracovaného standardu)
 • zavést prospektivní evaluaci léčby nádorů příušní žlázy
 • provádět klinicko-patologické studie u vzácně se vyskytujících typů karcinomů, operovaných na všech participujících pracovištích

2. Plánované akce

 

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. - stareki@fnol.cz

Členové sekce:
MUDr. Jan Rotnágl - jan.rotnagl@uvn.cz
MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D. - lukas.skoloudik@fnhk.cz
MUDr. Pavel Štrympl, Ph.D. - pavel.strympl@fno.cz
MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.  - michal.zabrodsky@fnmotol.cz
Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. - skalova@fnplzen.cz
Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. - b.gal@fnusa.cz
Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. - martin.chovanec@fnkv.cz
Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. - lacoj@lfhk.cuni.cz

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti