1. Cíle práce sekce

 • pořádání odborných akcí zaměřených na nové trendy v rinologii, koncepční otázky, doporučení nebo mezioborovou problematiku
 • poskytovat podklady pro jednání Výboru nebo dalších složek Společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP, které spadají do problematiky rinologie (např. jednání se ZP, vypracovávání kalkulačních listů, posudková činnost)

2. Plánované akce

Každoročně na počátku listopadu FESS kurz  - www.fesskurz.cz

ERS 2020 - 28th Congress of European Rhinologic Society in conjunction with the 39th Congress of the International Society of Inflammation and Allergy of the Nose (ISIAN) and 21st Congress of the International Rhinologic Society (IRS) 
21.- 25. 6. 2020, Thessaloniki, Řecko
ers-isian2020.com

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Milan Svoboda - svoboda@nemcb.cz

Členové sekce:
Prim. MUDr. Bohumil Markalous - markalous@hospitaljh.cz
MUDr. Jan Vodička, Ph.D. - jan.vodicka@nempk.cz
MUDr. Petr Schalek, Ph.D. - schalek@fnkv.cz
MUDr. Jan Hanák - jan.hanak@fnusa.cz
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. - jan.plzak@lf1.cuni.cz
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. - petr.matousek@fno.cz

4. Různé

Vyšetření čichu pomocí testu parfémovaných fixů [PDF]

EPOS 2020 [PDF]

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti