1. Cíle sekce

 • sekce sdružuje ORL odborníky z nemocničních a ambulantních pracovišť, kteří se zabývají problematikou spánkové medicíny
 • spolupracuje s ostatními obory České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM)
 • vytváří a doplňuje doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu dětských i dospělých pacientů s obstrukčním sleep apnoe syndromem (OSAS)
 • snahou je rozšíření znalostí problematiky spánkové medicíny u ORL lékařů, sjednocení ORL zápisů vyšetření a naopak spoluprací zejména s neurology, pediatry a plicními lékaři zajištění návazné mezioborové péče o pacienty s OSAS
 • vedení sekce se aktivně podílí na výuce a zkouškách spánkové medicíny v rámci ČSVSSM. 

2. Plánované akce

1x ročně 1denní seminář a schůze sekce

Pravidelné schůzky a podpora aktivní účasti na ORL akcích a kongresech

český a česko-slovenský kongres spánkové medicíny 1x ročně

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Martina Ondrová, Ph.D. - martnovak@seznam.cz

Členové sekce:
MUDr. Miroslav Lánský, Ph.D. - ORLsomno@seznam.cz
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. - jan.klozar@fnmotol.cz
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. - jan.plzak@lf1.cuni.cz

4. Různé: 

Doporučené postupy u dětských pacientů s poruchami dýchání ve spánku - stahnout
Doporučené postupy u dospělých pacientů s poruchami dýchání ve spánku - stahnout

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti