1. Cíle práce sekce

 • podpora vzdělávání a výzkumu ve všech aspektech otoneurologické problematiky
 • podpora přípravy a další šíření praktických doporučení a odborných textů a pomůcek týkajících se otoneurologie
 • organizace a rozvoj spolupráce s dalšími odbornostmi (především s neurology, oftalmology, neurochirurgy, radiodiagnostiky, rehabilitačními specialisty, atd.) podílejícími se diagnostice a léčbě onemocnění vnitřního ucha a rovnovážného systému
 • organizace formálních setkání, seminářů, kongresů a dalších vzdělávacích aktivit pro zájemce o otoneurologickou problematiku.

 2. Plánované akce

Otoneurologický kongres, každoročně na jaře, ORL klinika 3. LF a FNKV, Praha

Otoneurologický kurz, každoročně v říjnu, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha
web: www.otnkurz.cz

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D - zdenek.cada@fnmotol.cz

Členové sekce:
MUDr. Oliver Profant, Ph.D - oliver.profant@fnkv.cz
Prim. MUDr. Radan Havlík, PhD - audio.fon@volny.cz
MUDr. Jan Heřman - jan.herman@fnol.cz
MUDr. Richard Holý, Ph.D. - richard.holy@uvn.cz
MUDr. Rudolf Černý, CSc.  - rudolf.cerny@fnmotol.cz
MUDr. Maja Stříteská - mstriteska@seznam.cz
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. - ondrej.cakrt@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Evald Záthurecký - evald.zath@seznam.cz

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti