1. Cíle práce sekce

 • chirurgie chronického zánětu středouší a jeho komplikací; tumory spánkové kosti a laterobase (ve spolupráci se sekcí base lební); třmínková chirurgie
 • chirurgie nedoslýchavosti a hluchoty: kochleární a kmenové implantáty, implantáty na principu kostního vedení BCI (bone conduction implant) a aktivní středoušní implantáty;
 • endoskopická ušní chirurgie jako nová metoda operačního řešení vybraných indikací chronické otitis;
 • zavádění celoplošného novorozeneckého screeningu sluchu a screeningu sluchu pětiletých dětí ve spolupráci s pediatry. Analýza efektivity novorozeneckého screeningu sluchu. Nastavení procesů, aby u negativně testovaných novorozenců bylo stanoveno pravidlo rescreeningu a v případě zjištění trvalé poruchy sluchu bylo možno provést následnou rychlou léčebnou korekci (sluchadla, kochleární implantát)
 • jednání se zdravotními pojišťovnami v zavádění kódů nových výkonů (středoušní implantáty, oboustranná kochleární implantace, kochleární implantace u jednostranné hluchoty)
 • příprava registračních listů nových a modifikovaných výkonů

2. Plánované akce

Vzdělávání odborné i laické veřejnosti v problematice ušních onemocnění.
Organizace odborných akcí.

Temporal bone course – Prague - 1x ročně - www.temporalbonecourse.cz

60. Otologický den - 3. prosince 2020, Praha

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
MUDr. Jiří Skřivan, CSc. - jiri.skrivan@fnmotol.cz

Členové sekce:
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. - viktor.chrobok@fnhk.cz
Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA - pavel.kominek@fno.cz
MUDr. Jan Kluh - jan.kluh@fnmotol.cz
Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. - jan.boucek@fnmotol.cz
Doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. - salzman@fnol.cz
Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. - b.gal@fnusa.cz

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti