1. Cíle práce sekce

 • cílem práce sekce je vymezení významu onkologické chirurgie v otorinolaryngologii a šíření aktuálních poznatků o diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku v rámci oboru ale i mezi odbornou a laickou veřejností
 • prosazuje též úzkou spolupráci s ostatními obory, které se na této problematice podílejí, především onkologií a patologií. Sekce proto byla iniciátorem vzniku České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, která sdružuje odborníky zainteresovaných oborů http://www.hnc-group.cz/
 • k dalším aktivitám sekce patří zapojení do mezinárodních organizací, sekce je prostřednictvím Kooperativní skupiny členem International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS). Sekce se dlouhodobě podílí na aktivitách European Head and Neck Society (EHNS), nicméně se vzhledem k principu deklarované multidisciplinarity nemohla stát řádným členem. Teprve prostřednictvím Kooperativní skupiny byla podána i akceptována přihláška a k formálnímu došlo na shromáždění EHNS v dubnu 2018 na 8th European Congress on Head and Neck Oncology.

2. Plánované akce

Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku
3. - 4. 4. 2020 - Kroměříž - ZRUŠENO
https://www.hnc-group.cz/conferences/kromeriz2020

Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku s mezinárodní účastí 
1. - 3. 10. 2020, Znojmo
https://www.hnc-group.cz/conferences/znojmo2020

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. - jan.klozar@fnmotol.cz

Členové sekce:
Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. - b.gal@fnusa.cz
Doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D. - petr.celakovsky@fnhk.cz
Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. - martin.chovanec@fnkv.cz
Prim. MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D. - lubor.m@seznam.cz

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti