1. Cíle práce sekce

 • cílem práce sekce je hájení zájmů lůžkových pracovišť v oboru otorinolaryngologie, která tvoří páteř chirurgického oboru
 • práce směřuje k vytvoření funkčního celku s praktickými zkušenostmi a jejich sdílení napříč lůžkovými pracovišti, kam se může kterýkoli otorinolaryngolog obrátit
 • zaměřuje se zejména na specifika lůžkové péče, například zajištění pohotovostních služeb, vzdělávání lékařů, akreditace, úhradové mechanismy a podobně

2. Plánované akce

Další sledování stavu a funkčnosti lůžkových ORL pracovišť v celé ČR. Pravidelná aktualizace přehledu a jeho publikace. Aktivní zapojení do jednání o postgraduálním vzdělávání, optimalizaci lůžkového fondu a dalších jednání s MZČR a ZP. Setkávání vedoucích lékařů lůžkových pracovišť s výměnou zkušeností.

3. Kontaky

Vedoucí sekce:
Prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA – jaroslav.kraus@hospital-bn.cz, jarkraus@post.cz

Členové sekce:
Prim. MUDr. Martin Kracík - martinkik@seznam.cz
Prim. MUDr. Ivan Pár - ivan.par@nem-km.cz
Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. - b.gal@fnusa.cz
Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA - pavel.kominek@fno.cz

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti