1. Cíle práce sekce

 • podpora vzdělávání a výzkumu ve všech aspektech laryngologické problematiky
 • podpora přípravy a další šíření praktických doporučení a protokolů týkajících se funkčních i organických onemocnění hrtanu
 • nastavení a udržování intenzivní komunikace mezi členy odborné společnosti v oblasti laryngologie, rozšíření vztahů s dalšími podobnými národními a mezinárodními organizacemi
 • zlepšení komunikace se zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče ve věcech aplikace nových postupů a zlepšení jejich dostupnosti pro laryngologické pacienty
 • organizace formálních setkání, seminářů, kongresů a dalších vzdělávacích aktivit pro zájemce o laryngologickou problematiku

2. Plánované akce

Kurzy IPVZ: 

Kurz - Laryngologie
20. 3. 2020, Praha
více informací zde

WORKSHOP “Rehabilitace hlasu pomocí hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii“
5. 5. 2020, Praha
více informací ze 

3. Kontakty

Vedoucí sekce
MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D. - michal.zabrodsky@fnmotol.cz

Členové sekce
Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. - slipka@fnplzen.cz
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. - viktor.chrobok@fnhk.cz
MUDr. Michal Černý, Ph.D. - michal.cerny@lfhk.cuni.cz 
MUDr. Ondřej Trčka, - trcka@fnplzen.cz
MUDr. Jitka Vydrová - vydrova@medico.cz
Doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. - karol.zelenik@fno.cz

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti