1. Cíle práce sekce

 • cílem práce sekce je napomáhat rozvoji endokrinochirurgie v oblasti hlavy a krku a navazujících činnostech na chirurgické výkony na štítné žláze, příštítných tělískách a dalších endokrinologických orgánech v oblasti hlavy a krku
 • sekce je určena pro rozvíjení mezioborové spolupráce s endokrinology, neurofyziology, neurology, foniatry, fyzioterapeuty, onkology, patology, neurochirurgy, farmakology, nukleární medicínou, radiology
 • sekce se zaměřuje na zavádění nových diagnostických a léčebných metod do praxe a podporuje rozvoj edukace a mezioborové spolupráce především pro mladé kolegy a kolegy v přípravě ke specializační zkoušce v oboru
 • nástrojem pro rozvíjení spolupráce jsou pracovní skupiny a v současné době je v činnosti Czech Branch INMG, která se zabývá podporou a rozvojem intraoperačního neuromonitoringu

2. Plánované akce

Kurzy katedry ORL IPVZ na Klinice Otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha

27. – 28. 3. 2020  SONO A vyšetření tří anatomických oblastí – slinných žláz, lymfatických uzlin krku a úloha sonografie ve vyšetřování vedlejších nosních dutin a obličejového skeletu -  1. den přednášky, 2. den praktická cvičení.

15. – 16. 5. 2020  SONO B Sonografie štítné žlázy, příštítných tělísek a orofaryngu. 1. den přednášky, 2. den praktická cvičení.

9. – 10. 10. 2020 (předběžné) SONO C  Spodina ústní, nádory měkkých tkání, sonografie cév, vývoje anomálií a Dopplerovské zobrazení. 1. den přednášky, 2. den praktická cvičení.

Kurz pořádaný Klinikou Otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha

14. 11. 2020 Kurz neuromonitoringu v otorinolaringologii a chirurgii hlavy a krku (live surgery) INMG Study Group

Duben 2021 Mezioborové sympozium k 180. výročí narození E. Alberta na téma chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy a příštitných tělísek, indikace a výsledky v 21. století (termín bude upřesněn do června 2020)

3. Kontakty

Vedoucí sekce:
Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. - jaromir.astl@uvn.cz

Členové sekce:
MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. - jan.mejzlik@fnhk.cz
MUDr. Petr Laštůvka - lastuvka.petr@seznam.cz
MUDr. Vladan Hrabě - hrabe@fnplzen.cz
MUDr. Rami Katra - rami.katra@lfmotol.cuni.cz

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti