Přihláška do společnosti

 * Příjmení  
 * Jméno  
Tituly  
 * Datum narození  
 * Rodné číslo (bez lomítka)  
 * Ulice a číslo  
 * Město  
 * PSČ  
Telefon (vč. předvolby např. +420)  
 * Mobilní telefon (vč. předvolby např. +420)  
 * E-mail  

Pracoviště

 * Název pracoviště  
 * Ulice a číslo  
 * Město  
 * PSČ  
 * Telefon (vč. předvolby např. +420)  
Fax  
 * Souhlasím se zasíláním informací e-mailem (Zákon č.480/2004 Sb.)  
Emailem členům zasíláme pravidelný informační bulletin s informacemi o důležitých odborných akcích a o dění ve společnosti. Jeho odběr lze kdykoliv odhlásit. Od roku 2013 probíhá veškerá komunikace se členy společnosti pouze elektronicky.
Přihlašuji se za řádného člena. Souhlasím s posláním a cíli ČLS JEP a nemám dluh vůči ČLS JEP a jejím organizačním složkám (OS;SL) ČLS JEP.

Údaje na přihlášce slouží pro vzájemnou komunikaci členů a pro potřebu výboru organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna Směrnicí č. 1/2018 a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno. Rodné číslo člena bude použito pouze v případech, kdy je RČ vyžadováno zvláštním zákonem.

Beru na vědomí následující informace o mých právech k osobním údajům, tj. že mám právo:

 • souhlas kdykoliv odvolat a následně žádat o výmaz osobních údajů,
 • na přístup k mým osobním údajům a na pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • na informace o způsobu zpracování osobních údajů a na provedení opravy osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování a omezení přenesení údajů pro předání jinému správci,
 • podat námitky proti zpracování mých osobních údajů, další podrobnosti viz www.cls.cz
 * Kontrolní kód (opište)  

Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti