Celostátní foniatrický seminář

16.5.2020
Praha

XXXV. World Congress of Audiology
přehled informací (O. Dlouhá)

Poruchy hlasu - zajímavé kazuistiky
(L. Černý)

Místo konání: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN
Žitná 24, Praha 2
Kategorie: ostatní

Kontakt: doc.MUDr.Olga Dlouhá,CSc.
E-mail: olga.dlouha@lf1.cuni.cz

Významná odborná akce

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  8.6. - 10.6.2021, Praha

Staňte se členem naší společnosti