Zpráva ze studijního pobytu v Heidelbergu

Zpráva ze studijního pobytu v Heidelbergu 27.5.2016

Heidelberg je krásné město v spolkové zemi Badensko -Württembersko v Německu, na půl cesty mezi Stuttgartem a Frankfurtem nad Mohannem. Je světově proslulé svou zříceninou zámku, historickým centrem, ale zejména Univerzitou Ruprechta-Karla (Ruprecht-Karls-Universität) z roku 1368, nejstarší na území dnešního Německa.

ORL klinika Univerzitní nemocnice v Heidelbergu je od r.1987 součástí konceptu ´Kopfklinik´, kde se v jedném komplexu budovy sdružují kliniky: otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku, oční lékařství a neurochirurgie, ústní, čelistní a obličejová chirurgie,  neurologie a radiologie. Na jednom patře se nachází ambulantní a lůžková část ORL. Samostatný trakt ještě zabírá foniatrie. Ambulantní část se skladá ze 6 kompletně vybavených ambulancí a jednoho zákrokového sálku, kde jsou po 3 dny v týdnu prováděny zákroky v lokální anestezii. V ambulancích se denně střídají mladí,  neatestovaní a atestovaní lékaři, kteří denně ošetří 60-90 pacientů. V rámci ambulantní části jsou i prostory, kde jsou pacienti ponechány ke chvilkové observaci před nebo po malých zákrocích. Pacienti jsou předem objednaní a musí mít doporučení od privátního orl specialisty, akutní případy jsou ošetřeny přednostně. Ambulantní záznam je zapisován elektronicky do předdefinovaných formulářů. Předběžný diagnostický závěr nebo povolení k operaci musí být zkonzultován se zkušeným lékařem a až poté pacient odchází s definitivní lékařskou zprávou. V ambulantní části se nachází i diagnosticko funkční trakt s vlastním ultrazvukem , alergologickou laboratoři, audiometrii,  neurootologickou laboratoři a 3molekularně biologickými laboratořmi. Celé spektrum otorinolaryngologie je pokryto i 9 speciálnimi ambulancemi ke konzultaci specifických problémů.

Lůžková část má 3 stanice s 20 lůžky,  jedna tzv. ´Tumorstation´ je specializovaná jen pro onkologické pacienty, na zbylých dvou stanicích jsou hospitalizovaní pacienti pokryvající celou škálu nemocí otorinolaryngologie. Pro rodiče, kterých díte je hospitalizováno na oddělení, je poskytován rooming-in. Klinika má 3 operační sály a 2 dny v týdnu 4 s nejmodernějšími operačními mikroskopy, digitálnimi endoskopy a video přístroji. K dispozici mají operatéři i sálový CT přístroj k perioperačnímu využití a CT navigační systém. Na ORL Klinice je prováděno celé spektrum operačních výkonů, od adenotomii u dětí přes plasticko-rekonstrukční onkologickou chirurgii až po zavádění kochleárních implantátu, které se provádí od roku 1986.

V ambulanci Foniatrie a pedaudiologie je denně vyšetřeno 20-30 pacientů.  Na jedném patře zde pracují 3 audiologické sestry, 2 logopedky, jedna psycholožka a technici, kteří urychlují práci lékařům a pacienti můžou být komplexně vyšetření v průběhu jedného dne/dopoledne.

Týdenní pobyt na univerzitní ORL klinice v Německu byl pro mně velmi přínosný a především orientační. Provoz na ambulantních pracovištích působil na mně celkově klidnějším dojmem než u nás, lékaři pracovali neunáhleně a pečlivě. Pacienti i přes dlouhé čekací doby reagovali při vstupu do ambulance pozitivně. Lékař tam není limitován funkčností a opotřebovaností lékařských přístrojů. Pacientům je zabezpečená maximalní lékařská péče nejmodernější technikou.

MUDr. Lucia Feriančeková
ORL oddělení KNTB a.s., Zlín

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEPPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti