Zpráva ze stáže v Norsku

Zpráva ze stáže v Norsku 27.6.2019

Druhý červnový týden jsem absolvovala odbornou zahraniční stáž ve fakultní nemocnici Rikshospitalet v hlavním městě Norska. Oslo má v současné době necelý milion obyvatel, nicméně spádová oblast navštívené ORL kliniky zahrnuje celou jihovýchodní část země. Jedná se o velmi dynamicky rozvíjející se město, kde má podle statistik až 30% obyvatel přistěhovalecký původ. Částečně se to odráží i ve spektru zdravotních obtíží pacientů, které je díky tomu velice různorodé.

Všichni lékaři na stáži byli velmi vstřícní s perfektní znalostí angličtiny, což významně přispělo ke snadnější adaptaci na klinice. Celkem pracoviště disponovalo dvěma lůžkovými odděleními (odděleně pro děti a dospělé), každé s 25 lůžky. Během celého týdne jsem měla možnost se zapojit jak do ambulantního, tak chirurgického provozu.

Denně bylo v provozu celkem 6 všeobecných i odborných ambulancí, kde jsou ošetřováni pacienti na doporučení ambulantních specialistů. Hlavní rozdíl v ambulantním ošetření ve srovnání s ČR spočíval v reálném času věnovanému pacientovi. V Norsku je pro lékaře mnohem menší administrativní zátěž, což umožňuje s pacientem více hovořit a do detailu mu vysvětlit povahu onemocnění i následný terapeutický postup. Dále pracoviště v rámci centrálních operačních sálu disponovalo 6 sály s každodenním provozem. Rozsah chirurgických výkonů zahrnoval kompletní ORL péči a chirurgii hlavy a krku dětských i dospělých pacientů včetně onkologických operací, výkonů plastické a maxilofaciální chirurgie.

Možnost absolvovat tuto odbornou zahraniční stáž na univerzitní klinice pro mě byla novou a zajímavou zkušeností, za kterou velmi vděčím finanční podpoře ČSORLCHHK ČLS JEP, která mladé lékaře ve výjezdech podporuje formou cestovního grantu. Pobyt mi umožnil získat mnoho nových poznatků v oblasti diagnostických a terapeutických možností i porovnat fungování systému zdravotní péče obou zemí. Neméně cennou zkušeností bylo i navázání nových kontaktů se zahraničními kolegy. Všem mladým kolegům bych proto účast na stáži určitě doporučila.

 

MUDr. Nikola Brzybohatá
Klinika ušní, nosní a krční 2.LF UK a FN Motol
Fakultní nemocnice v MotolePartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti