Zpráva ze 7. HNO-Update-Seminar

Zpráva ze 7. HNO-Update-Seminar 14.12.2013

Berlín (15.-16.11.2013)

V listopadu t. r. jsem měl možnost se poprvé zúčastnit již 7. ročníku dvoudenní vzdělávací akce Německé otorinolaryngologické společnosti – „HNO update“. Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s novinkami jednotlivých subspecializací v otorinolaryngologii za poslední kalendářní rok. V minulých letech se semináře konaly pouze v Mainzu, pro velký zájem účastníku se poprvé koná seminář na dvou místech – v Mainzu a v Berlíně. Celkový počet účastníků, kteří jsou jak z klinických pracovišť tak z ambulancí, je přes 1000 posluchačů. Odbornými garanty akce jsou prof. H. Iro (Erlangen) a prof. J. Werner z Marbugu.

Program byl rozdělen na celkem 16 výukových bloků (45 minu), které byly vedeny předním odborníkem v dané problematice a který k aktuálním literárním zdrojům připojoval krátký komentář. Struktura přednášek byla jednotná. Např. problematika slinných žláz byla rozdělena na několik menších oddílů – nádory, vyšetřovací metody, konzervativní léčba. Ty pak byly prezentovány krátkým úvodem (resp. definování problému), nejvýznamnějšími pracemi a závěry z r. 2012, resp. začátku 2013 a pak závěrečným souhrnem – přínos pro praxi, které byly zobecněním řečeného.

Probírány tak byly postupně tato témata: poruchy vnitřního ucha a tinnitus (G. Hesse, Bad Arolsen), chrápání a OSA (T. Verse, Hamburg), endoskopie a zobrazovací metody (J. Zenk, Erlangen), poruchy rovnovážného ústrojí (K. Heiling, Mainz), onkologie (J. Werner, Margurg, A. Dietz, Lipsko), slinné žlázy a lícní nerv (H. Iro, Erlangen), alergologie (L. Klimek, Wiesbaden), střední uši (H.W. Pau, Rostock), laryngologie (H. Eckel, Klagefurt), implantační systémy (R. Laszig, Freiburg) foniatrie (B. Schneider-Stickler, Vídeň), dutina ústní a hltan (T. Deitmer, Dortmund), nos a paranazální dutiny, rinobaze (W. Hosemann, Greiswald), plastické operace (A.J. Tasman, St. Allen), právo v medicíně (W. Putz, Mnichov). 

Účast na semináři je nepochybně velkou příležitostí si „zopakovat celý obor“. Spíše než pro mladé lékaře, pro které by byly přínosnější a edukativnější ucelené přednášky o konkrétním problému, se domnívám, že akce má větší význam pro zkušenější odborníky. Každý účastník si na závěr semináře odnesl také profesionálně připravenou knihu přednášek a základních prací, které zazněly na semináři. Od února 2014 budou navíc pro účastníky kongresu otevřeny webové stránky se všemi přednáškami, které zazněly během obou dní.

Účast na semináři lze doporučit všem, kteří jsou schopni hovořit a rozumět německy. 

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
ORL klinika FN Ostrava
12.12.2013Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti