Zpráva o průběhu 27. mezinárodního FESS kurzu

Zpráva o průběhu 27. mezinárodního FESS kurzu 11.12.2014

Zpráva o průběhu 27. mezinárodního kurzu endoskopické endonazální chirurgie,

který se konal ve dnech 11.-14. listopadu 2014 na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v Praze.

 

Letošního kurzu se zúčastnilo 32 lékařů, 19 z nich mělo možnost preparačního kurzu na kadaveru.

 

 

 

 

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice endoskopické endonazální chirurgie: Teoretické přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace FESS, anestézie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na dolní skořepě, atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: supra- a infraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie, turbinoplastika (laserem, radiofrekvenční chirurgií, shaverem), argonplazmakoagulace, atd. Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku ambulantní endoskopie, praktického nácviku použití shaveru a demonstraci navigačních systémů (optického i elektromagnetického).

 

 

Druhé dva dny kurzu byly věnovány problematice pokročilé endoskopické endonazální chirurgie. Předneseny byly přednášky o přístupech do čelní dutiny, problematice nádorů nosu a VDN, zejména o invertovaném papilomu a adenomu hypofýzy, průběžně bylo probráno řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášeny např. revizní operace pro chronickou rinosinusitidu s polypy, dacryocystorinostomie, výkon pro karcinom maxilárního sinu. Některé z operací byly vedeny s využitím navigačních přístrojů, použit byl elektromagnetický i optický systém navádění.

 

V odpoledních hodinách třetího dne kurzu proběhlo v klášteře Emauzy tradiční 14. ORL forum, jehož program navazoval na FESS kurz, zejména přednáškou Prof. Jan Plzáka

"Endoskopické přístupy na nádory vedlejších dutin nosních a baze lební" a i sdělením Prof. Jiřího Beneše (Infekční klinika 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce) "Infekce v ORL oblasti z pohledu infektologa"

 

Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do tří běhů po 6-7 účastnících pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy. I letos byla kapacita preparačního kurzu zcela naplněna.

 

Odborné přednášky přednesli jak pracovníci pořádajícího pracoviště, tak také hosté: as. Zuzana Balatková, as. Jaroslav Betka, Prof. Ivan Hybášek (bývalý přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové), dr. Jan Kastner (Ušní, nosní, krční ambulance Kastner s. r. o), as. Adam Kešner, as. Vít Kratochvil, as. Jiří Najbrt (Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN v Motole), Prof. Jan Plzák, Doc. Jan Vokurka (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Univerzita Umeå, Švédsko), dr. Milan Svoboda (Oddělení ušní, nosní, krční, České Budějovice). Operační výkony vedli domácí i hostující chirurgové: dr. Jan Kastner, as. Vít Kratochvil, Prof. Jan Plzák, Doc. Jan Vokurka, prim. Pavel Vrabec (ORL odd. Kolín), as. Petr Schalek (Otorinolaryngologická klinika FNKV, Praha).

Díky podpoře firem Storz – RADIX CZ, Hospimed, Olympus, Surgipa Medical, Medtronic Czechia, Petr Lukáš-Rhinohorn, West Medical měli možnost účastníci kurzu seznámit se na stáncích firem a poté i vidět při operačních výkonech široké spektrum instrumentů, různé typy laserů, shaverů (včetně nožů se zabudovanou koagulací), fréz, endoskopů (včetně typů s proměnným úhlem pohledu), kamer a videověží (včetně softwarového zlepšení kvality obrazu), radiofrekvenčních technik, navigačních systémů, 3D zobrazení, atd.

27. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie nabídl účastníkům odborný program umožňující načerpat značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením teoretických přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů z operačního sálu (celkem 11 operací) a vlastního nácviku práce s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 10.-13. listopadu 2015.

 

Za pořadatele Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

 

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole

katedra otorinolaryngologie IPVZ

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel. 224434301

jan.plzak@fnmotol.czPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti