Změna v placení členských poplatků ČSORLCHHK ČLS JEP

Změna v placení členských poplatků ČSORLCHHK ČLS JEP 17.2.2015

Vážené členky a členové České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali o změnách v placení členských poplatků naší společnosti (projednáno výborem ČSORLCHHK ČLS JEP dne 20.11.2014).  

V současnosti se roční členský poplatek (celkem 1000,- Kč) skládá ze tří částí:

 • poplatek pro ČLS JEP               280,- Kč
 • poplatek ČSORLCHHK             320,- Kč
 • poplatek za časopis Otorinolaryngologie a foniatrie 400,- Kč (povinná součást členského poplatku pro ČSORLCHHK)      

Změny v placení ročních členských poplatků

Do r. 2014 bylo členství v naší odborné společnosti od věku 60 let bezplatné a při dosažení tohoto věku Vám přestal chodit i odborný časopis (jde o povinnou součást členského příspěvku).  Protože tento „historický relikt“ neodpovídá současné situaci, kdy většina lékařů pracuje podstatně déle než do 60 let, protože jde o „zájmovou profesní organizaci“, rozhodl výbor ČSORLCHHK ČLS JEP o následujících změnách v placení členských poplatků:

 • členové společnosti (pracující i nepracující) :
  • členský roční poplatek (720,-Kč včetně poplatku za časopis) hradí v plné výši všichni členové společnosti (včetně nepracujících důchodců) bez omezení věku
 • mateřská dovolená:
  • členský poplatek může být snížen členkám společnosti na mateřské dovolené na základě písemné žádosti (viz. stránky ČLS JEP – cls.cz – žádost o snížení členského příspěvku, obvykle snížení po dobu mateřské dovolené o 320 korun na 0,- Kč).
  • žádost o snížení poplatku nutno podat každý rok zvlášť
  • i při odpuštění ročního poplatku naší odborné společnosti zůstává povinnost odběru členského časopisu (400,- Kč) + poplatek ČLS JEP (obvykle snížení na základě žádosti na sekretariátu ČLS JEP z 280,- Kč na 180,- Kč).
 • možnost snížení poplatků ČLS JEP (280,-)
  • mateřská dovolená: poplatek může být snížen (obvykle o 100,- Kč) na základě písemné žádosti sekretariátu ČLS JEP (nikoliv výboru ČSORLCHHK ČLS JEP)
  • snížení poplatků u starších lékařů
   • členové >71 let - poplatek může být snížen pouze na základě písemné žádosti u členů ČLS JEP o 100,- Kč (na 180,- Kč)
   • členové starší >80 let - možno písemně požádat o snížení poplatku na 0,- Kč.

Jsme si vědomi, že po přechodnou dobu může tato změna u některých z Vás vyvolat určitou nevoli. Může se stát, že opět budete muset začít platit členské poplatky. Věříme však, že naprostá většina z Vás se s touto změnou ztotožní a činnost naší společnosti podpoří.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP                                           

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP

Schváleno výborem společnosti na schůzi v Ústí nad Labem dne 20.11.2014Partner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti